Brotsorten aus dem Holzofen

 • Bauernlaib
 • Roggenbauernlaib
 • Gewürzbauernlaib
 • Sonnenblumenkernlaib
 • Kürbiskernlaib
 • Roggenschrotbrot
 • Sechskornbrot
 • Dinkelvollkornbrot
 • Walnussbrot
 • Zwiebelbrot
 • Stecher-Schorsch
 • Bärlauchbrot (Frühling)
 • Apfelbrot (Herbst)

Brotsorten aus dem Steinofen

 • Roggenmischbrot
 • Goldkrüstchen
 • Sechskornbrot
 • Dinkelvollkornbrot
 • Sonnenkorn
 • Bauernlaib
 • Roggenfladen mit oder ohne Gewürze
 • Roggenfladen mit Gewürzen innen und außen
 • Kartoffelkrüstchen